Ako vybrať firmu na stavbu domu

ako vybrať stavebnú firmu

Stavebných firiem na Slovensku stále pribúda. Líšia sa nielen rozsahom svojej ponuky, cenami ale tiež kvalitou. Preto je výber firmy na stavbu domu krokom, ktorému by ste mali venovať zvýšenú pozornosť. Kvalitná firma so skúsenosťami vám ušetrí mnoho problémov s odstraňovaním zbytočných chýb po dokončení prác.

Stavebných firiem na Slovensku stále pribúda. Líšia sa nielen rozsahom svojej ponuky, cenami ale tiež kvalitou. Preto je výber firmy na stavbu domu krokom, ktorému by ste mali venovať zvýšenú pozornosť. Kvalitná firma so skúsenosťami vám ušetrí mnoho problémov s odstraňovaním zbytočných chýb po dokončení prác.

Kde začať?

Výber začnite pokojne za počítačom. Prezrite si ponuku stavebných firiem, ktoré stavajú domy vo vašej lokalite, a vytvorte si prvý zoznam. Vyberajte do neho firmy, ktoré stavajú typ stavby, pre ktorý ste sa rozhodli. To sa týka tak typu použitej technológie (montovaný, murovaný dom) ako aj veľkosti stavieb.

Každá vybraná firma by mala mať viacero pozitívnych referencií predchádzajúcich zákazníkov. V ich hľadaní sa nesústreďujte len na domovskú stránku firmy. Prezrite si aj názory na internetových fórach.

Prvá ponuka a cenový odhad

Nasleduje zadanie dopytu. Stavebné firmy budú od vás potrebovať rozmery domu, preferovanú technológiu a plánovaný čas realizácie. Na základe týchto údajov by ste mali dostať prvé odhady ceny stavby.

V tomto kroku je vhodné, ak vám pomôže skúsený stavebný dozor. Mal by vás sprevádzať aj v nasledovných fázach až do kolaudácie domu. Navštívte spolu stavebnú spoločnosť a pýtajte sa na používané postupy a materiály a referencie na zrealizované stavby. Fotografie v tomto prípade nestačia. Pred konečným výberom je vhodné, aby ste niektoré zrealizované projekty navštívili.

Vypracovanie cenovej ponuky

V tomto bode by ste mali mať vybrané minimálne dve stavebné firmy. Môže ich byť, samozrejme, aj viac. Rozšírite tak možnosti vášho výberu. Pre vypracovanie cenovej ponuky budú od vás v stavebnej spoločnosti potrebovať realizačný projekt domu. Predložte im tiež vaše podmienky pre časové obdobie realizácie, preferovaný spôsob platieb za vykonané práce a záruku na stavbu.

Aby sa vám ponuky dobre porovnávali, požiadajte všetky oslovené firmy o jednotný spôsob nacenenia. Aj pre vás, keďže sa vo všetkých fázach realizácie stavby nevyznáte, to bude oveľa prehľadnejšie. Cenová ponuka tak bude rozdelená napríklad na vyhotovenie základovej dosky, realizáciu obvodových múrov, strechy a podobne. V každej fáze žiadajte podrobný rozpis jednotlivých činností vrátane ich ceny.

Porovnanie ponúk

Pri porovnaní cenovej ponuky by nemali byť jediným faktorom financie, aj keď na výške ceny realizácie iste záleží. Dôležité je tiež zohľadnenie všetkých vašich požiadaviek na čas realizácie a podobne. Nejasnosti žiadajte doplniť. Ak v cenovej ponuke chýba viacero zdanlivých maličkostí, mohlo by to ovplyvniť konečnú cenu stavby domu.

Podpis zmluvy o dielo

Zmluva o dielo ustanovuje všetky podmienky realizácie stavby. Musí obsahovať kompletnú cenovú kalkuláciu a ostatné podmienky procesu stavby. Presvedčte sa tiež, že obsahuje garanciu záruky na dielo. Zmluvu si pokojne vyžiadajte na prečítanie niekoľko dní pred podpisom, aby ste mali čas na prípadné predloženie svojich pripomienok.