Na čo si dať pozor pri kúpe pozemku

Hľadáte vhodný pozemok na bývanie? Pri jeho kúpe je potrebné myslieť na mnoho vecí. Nie všetky sú však zjavné pri prvej obhliadke. Pred podpísaním kúpnej zmluvy by ste si mali zistiť viacero informácií. Poradíme vám, ktoré to sú.

Hľadáte vhodný pozemok na bývanie? Pri jeho kúpe je potrebné myslieť na mnoho vecí. Nie všetky sú však zjavné pri prvej obhliadke. Pred podpísaním kúpnej zmluvy by ste si mali zistiť viacero informácií. Poradíme vám, ktoré to sú.

Vhodný pozemok pre rodinný dom

Ako prvé si zistite, či je pozemok určený na výstavbu rodinných domov. Všetky potrebné informácie nájdete v územnom pláne danej obce, ktorý je k dispozícii na stavebnom úrade obce alebo na internete. Týmto krokom sa vyvarujete zdĺhavého procesu zmenu typu pozemku na stavebný.

Okrem tejto informácie sa z územného plánu obce dozviete aj podrobnosti, ktoré sa týkajú samotnej stavby. Dozviete sa, aká je povolená miera zastavanosti pozemku, povolený počet podlaží, maximálna výška budovy a vzdialenosť od ulice. Skontrolujte tiež informácie o ochranných pásmach potrubí, okolitých stavieb a elektrických káblov.

Pozor na ťarchy, plomby a záložné práva

Navštívte aj katastrálny úrad a zistite si, či sú na pozemku vysporiadané vlastnícke vzťahy, či na ňom neprebieha dedičské konanie a či sú všetci vlastníci pozemku známi. Overte si tiež, kto je majiteľom pozemku a priľahlých pozemkov a či naň nie sú uvalené plomby či záložné práva. Všetky tieto informácie vám pomôžu vyvarovať sa zbytočným prieťahom.

Inžinierske siete

Pred kúpou pozemku si zistite, aká je dostupnosť inžinierskych sietí pri vašom pozemku. Ideálnym riešením je, ak sa inžinierske siete nachádzajú na hranici pozemku. Každým ďalším metrom rastú náklady na realizáciu prípojok.

Prístupová cesta

Prístupová cesta k pozemku môže viesť po verejnej komunikácii alebo po súkromnom pozemku. Zistite si, kto je vlastníkom tohto pozemku a aké sú podmienky používania cesty. Pri niektorých pozemkoch je tiež potrebné odkúpiť podiel na prístupovej ceste.

Ochranné pásma

Budúcu výstavbu môžu znemožniť alebo obmedziť ochranné pásma plynovodu, elektroinštalácie, vodovodu, kanalizácie a podobne. Ochranné pásma sa môžu týkať aj stavieb, akými sú letisko, železničná trať alebo vodárenský zdroj.

Od každého z nich je potrebné dodržať danú odstupovú vzdialenosť, ktorá sa pohybuje od niekoľkých metrov až po desiatky metrov. Túto vzdialenosť je nutné dodržať nie len pri stavbe ale aj pri vysádzaní stromov a kríkov.

Záplavové oblasti

Na niektorých územiach existuje vyššie riziko záplav. Pred kúpou si preto skontrolujte, aké je toto riziko na danom pozemku. Informácie si vyhľadáte na internetovej stránke Ministerstva životného prostredia SR.