06.08.2018

Nový V-ray NEXT

Prednedávnom vyšiel nový V-ray NEXT. My tento softvér využívame na tvorbu našich vizualizácií, tak sa na neho pozrieme trochu detailnejšie.


Možno ste si všimli že od vydania verzie V-ray 3.0 mnohé aktualizácie umožnili zrýchliť render bez väčších nastavení v render setupe. Viac užívateľov zistilo(vrátane nás), že sa staré scény rendrujú rýchlejšie iba v základnom nastavení. Teda stačilo odstrániť prednastavené nastavenia a prepnú na nové, predvolené hodnoty. Je to preto že sa V-ray stáva múdrejší a vie z toho množstva rendrovaných scén posúdiť kde treba sample pridať aby bol výsledný render čistejší a rýchlejší.

Ďalším skvelým pomocníkom je automatické nastavenie white balance a exposure, tzn. že nemusíte strácať toľko času s nastavovaním kamery.

Smart sampling svetiel je integrovaný dom dome light. Dome light je sférické alebo hemisférické svetlo, ktoré je často spárované s HDRI obrázkom okolia. Tento typ osvetlenia pomocou obrázku je zaužívaný už roky.

Aj keď render takejto scény sa posledné roky zlepšoval a zrýchloval, stále bolo potrebných veľa samplov, špeciálne pre interiérové scény. Pri týchto scénach sa dostalo do interiéru cez otvory ako okná a dvere iba malé množstvo svetla a tým pádom tam bolo veľa šumu. Pre zlepšenie sa používali skylight portály, ktoré sa dávali na tieto otvory a pomohli nasvietiť scénu. Preto vytvorili Dome light svetlo, na podobnom koncepte bez nutnosti pridávať skylight portály do každého otvoru.

Toto bol jeden z mnohých vylepšení V-ray NEXT oproti predchádzajúcim verziám.